Projektid


Võru Noortekeskus loob lisaväärtust noortele läbi erinevate projektide. Antud alamenüüst on võimalik leida informatsiooni erinevate käimasolevate projektide kohta.

2020  projektid:

 • „Tõsised teemad noorteni“ rahastaja -SANA Euroopa Solidaarsuskorpus

2019 projektid:

 • „Tamula järvele kalastusplatvormi rajamine“ projekti raames toimunud kalastusalased õpitoad 7-17 aastastele noortele,  rahastaja KIK ja Võru linnavalitsus 
 • ANK tava prokejt “Noored enesekindlamaks”
 • ANK nutiprojekt ” Nutikaslutikas”
 • ENTK Noortevaldkonna arenguhüppe programm “Täna huviline, homme tegija” 2019/2020
 • Noortekonverent § –  Nopi Üles konkurss, rahastaja ENTK
 • Piljardi laud ja turniir – Nopi Üles konkurss, rahastaja ENTK
 • ENTK Teeviida konkurss:Avastame vaimset tervist – Elan Õnnelikult – noortele vaimse tervise spetsialistide tutvustamine
 • Lihtne ja kodune toidulaud – noored lapsevanemad õppisid koos juhendajaga valmistama eelarve piires lihtsaid toite
 • Võrumaa õpilasesinduste liidu koduleht
 • Keskkond puhtamaks – puutöötoas valmistati koolidesse sõnumiga taarakastid
 • Sinu jaoks olemas – noored tõstsid ima teadlikkust, kuidas  märgata ja hoolida endast väiksematest
 • Tervislikkuse info noorelt noorele – tervislik toiutumine ja liikumine

2018 projektid:

 • Erasmus+ EVS “Difference in Value”

2016 projektid:

 •  ANK projekt “Võru Noortekeskuse tegevuste mitmekesistamine”
 • KIK Kalanduse õpitoad “Võru linna ja valla harrastuskalapüüki toetava taristu rajamine ja kalandusalase teadlikkuse suurendamine” (KORDUB 2017-2019)

2015 projektid:

 • Vabatahtlikuna tööle!
 • EVS “Colour Your Life”
 • “Klassid külla!”
 • NEET projekt
 • Rahvusvaheline noorsoovahetus “Milk the Cow”

2012 projektid:

 • ANK projekt “Avame noorte silmad” (matkad, erinevad üritused)
 • ESF hanke teostamise raames 7-11-aastaste laager märtsis 2013
 • ESF hanke teostamine:
 • Meediaring
 • Tööelu tutvustavad tegevused (kohtumised, külastused, praktika)
 • NAF
 • EVS – Euroopa Vabatahtliku Teenistuse 1 projekt “Quartiers en criese..”
 • Võrumaa Noorte Partnerlusseminar 2012
 • Kesköökoss 2012
 • Kodulehekülje arendamine