Võru linna malev 2024

Õpilasmaleva põhieesmärgiks on noorte seas tööharjumuse kujundamine, tööeluga seotud seadusandluse tutvustamine ning läbi töökasvatuse, meeskonnatöö ja suhtlemise noorte sotsiaalsete oskuste arendamine. Vaba aja sisustamisel mängib olulist rolli noorte huvitegevus ning seikluskasvatus, suurendades noorte omaalgatust ja kaasatust erinevate tegevuste ettevalmistamisel, läbiviimisel ning tegevuste analüüsil. Malevasse on oodatud ka Ukraina noored, et nad tunneks end kaasatuna ning soodustada integreerumist kogukonda.

Projekti rahastavad Võru linn ja  HARNO 

 

Riigikaitse malevas

Malevas toimuvad malevlastele erinevad riigikaitse teemalised töötoad. Külastatakse Kuperjanovi jalaväepataljoni ning räägitakse metsavendlusest Valga Militaarmuuseumis.  Maleva lõppedes toimub noortele ühine väljasõit Tallinna mille raames külastatakse Erinevaid  vabadussõjaga seotud objekte ja Mereväge

Projekti rahastab Kaitseministeerium

 

Taaskasutus on kultuur

Tegemist on Võru Noortekeskuse ja Võrumaa Keskraamatukogu koostööprojektiga.

Projekti raames valmib Tamula randa raamatute vahetamise kapp ja noortele õpetatakse vahakanga valmistamist, et asendada plastikust toidukile keskkonnasäästlikuma variandi vastu. Lisaks toimuvad Võrumaa Keskraamatukogus töötoad, kus vanadele raamatutele antakse dekoratiivesemetena uus elu. 

Projekti rahastab Kultuuriministeerium ja konkursi korraldab ERÜ

 

 

Võru linna malev 2023

Õpilasmaleva põhieesmärgiks on noorte seas tööharjumuse kujundamine, tööeluga seotud seadusandluse tutvustamine ning läbi töökasvatuse, meeskonnatöö ja suhtlemise noorte sotsiaalsete oskuste arendamine. Vaba aja sisustamisel mängib olulist rolli noorte huvitegevus ning seikluskasvatus, suurendades noorte omaalgatust ja kaasatust erinevate tegevuste ettevalmistamisel, läbiviimisel ning tegevuste analüüsil. Malevasse on oodatud ka Ukraina noored, et nad tunneks end kaasatuna ning soodustada integreerumist kogukonda.

Projekti rahastavad Võru linn ja  HARNO 

 

Riigikaitse maleavas

Projektiga tõstetakse malevlaste teadlikust metsavendlusest, kaitseliidust, riigikaitsest ja Vabadussõjast.  Maleva lõppedes toimub noortele ühine väljasõit Tallinna mille raames külastatakse Sõjamuuseumi ja Ämari Lennubaasi

Projekti rahastab Kaitseministeerium

 

Riigikaitse metsalaager

Projekti eesmärk on tekitada 30-ne, 10-16 aastastes Võrumaa noortes huvi riigikaitse vastu läbi noorelt noorele toimuva interaktiivse metsalaagri ja riigikaitset tutvustava tegevuste. Noored õppisid lõkketegemist, maskeerumist ja sidepidamist. Strateeglisit mõtlemist harjutati Mooste Paintball -is airsoft mänge mängides. 

Projekti rahastab Kaitseministeerium

 

Kirjanike aardejaht Võru linnas

Tegemist on Võru Noortekeskuse ja Võrumaa Keskraamatukogu koostööprojektiga.

Projekti raames valmis mobiilne virtuaalne maastikumäng “Võru kirjanike aardejaht” ja toimus kolm kohtumist noorte kirjanikega, kes on ka mõneti Võruga seotud. Asukohad mängus on ära tähistatud GPS koodiga, seega säästame loodust ja vähendame keskkonnale kahjulikku jalajälge. Mäng koosneb 10 punktist, mis sisaldavad endas küsimusi Võruga seotud kirjanike kohta. Küsimused kirjanike kohta koostasid Võrumaa Keskraamatukogu töötajad. Punktid on viidud kohtadesse, mis on konkreetse kirjanikuga kuidagi seotud. Jagasime infot mängu ja kirjanike kohtumiste kohta Võru linna koolidele ja see võeti soojalt vastu. 

Projekti rahastab Kultuuriministeerium ja konkursi korraldab ERÜ

 

Pop-up noortetuba

Koostöös Võru linnaga rajati Vee tänavale skeitpargi kõrvale noortetuba, mis on avatud kevadest sügiseni ilusate ilmadega. Noorsootöötajad toimetavad ilusate ilmadega õues ja ollakse seal, kus on noored. Järgmiseks sammuks on plaanis ehitada teisaldatav terrass ning teha proovi noortekohvikuga.

   

Võru linna malev 2022

 

Õpilasmaleva põhieesmärgiks on noorte seas tööharjumuse kujundamine, tööeluga seotud seadusandluse tutvustamine ning läbi töökasvatuse, meeskonnatöö ja suhtlemise noorte sotsiaalsete oskuste arendamine. Vaba aja sisustamisel mängib olulist rolli noorte huvitegevus ning seikluskasvatus, suurendades noorte omaalgatust ja kaasatust erinevate tegevuste ettevalmistamisel, läbiviimisel ning tegevuste analüüsil. Malevasse on oodatud ka Ukraina noored, et nad tunneks end kaasatuna ning soodustada integreerumist kogukonda.

Projekti rahastavad Võru linn ja  HARNO 

 

 

Võrumaa osaluskohvik

 

Koostöös Võrumaa Arenduskeskusega arutletakse noortega noortele oluliste teemade üle. 

 

Rahastaja ENL

 

 

 

Riigikaitse maleavas

 

Projektiga tõstetakse malevlaste teadlikust metsavendlusest, kaitseliidust, riigikaitsest ja Vabadussõjast.  Maleva lõppedes toimub noortele ühine väljasõit Tallinna mille raames külastatakse Vabadussõjaga seotud objekte ja Viru jalaväepataljoni.

Projekti rahastab Kaitseministeerium

 

 

Rohelisem noortekeskus

 

Projektiga püüame muuta noorte suhtumist ja mõtlemist loodussõbralikumaks ja teadlikkust. Kindlasti aitab selle projekti tegemine kaasa sellele, et noored, kellel puuduvad isa või vanaisa eeskuju lihtsamates remondi töödes saavad ka selle kogemuse. Meie seas on neid noori palju, kellel ei ole võimalust koduse pinnal sellega tegeleda. Kogukonnal annab see võimaluse osaleda koolitustel ja kaasa lüüa ehitustöödes, et saaks oskusi parendada.

Projekti rahastab Euroopa Solidaarsuskorpus.

 

Raamatukapid Võru linna

 

Tegemist on Võru Noortekeskuse ja Võrumaa Keskraamatukogu koostööprojektiga.

Projekti eesmärk on Võru Noortekeskuse noorte abiga viia raamatukogu linnakeskkonda, see aitab tõsta raamatukogu populaarsust, tõmmata tähelepanu raamatutele ja lugemisele, elavdada koostööd raamatukogu ja noortekeskuse vahel. Samuti suurendab see noorte teadlikkust raamatukogu võimalustest, oskust raamatukogu kasutada ja leida sealt üles vajalikud raamatud, kasutades selleks kaasaegseid IT lahendusi. Eesmärk on julgustada lugemist, tuua raamatud lähedale kõigile soovijatele.

Projekti rahastab Kultuuriministeerium ja konkursi korraldab ERÜ

 

Võru noorte heaks 2022

 

Projekti eesmärk on realiseerida Võru linna ja valla erivanuses noorte ideid ning unistusi. Tõsta noorte teadlikust kogukonnas liikmeks olemisest ning panustamise võimalustest. Võimaldada noortel kogeda kunsti teraapilist mõju vaimsele tervisele. Siduda virtuaalmaailm teadmiste omandamisse. Projekti läbi suurenevad noorte teadmised ning oskused omaalgatuse põhimõtetest ning nende elluviimisest. Kuidas saavutada heaoluseisundit ning rakendada kaasaegne tehnoloogia sotsiaalsete oskuste omandamisse.

Projekti rahastab HARNO

Euroopa Sotsiaalfond

 • Mitteaktiivsed Võru linna ja valla noored aktiivseks tööturul ja hariduses
 • Projekt nr 2014-2020.3.02.20-0272

Rahvakulutuuri keskus

 • Lapsed teatrisse projekti raames teatris käik Vanemuisesse

HARNO

 • Malevasuvi 2021

Võru linna  projektid

 • Võru linna malev 2021
 • Kesköökoss 2021
 • Noortekonverents paragrahv
 • Võrumaakonna noorte suvepäevad
 • „Tõsised teemad noorteni“ rahastaja –SANA Euroopa Solidaarsuskorpus

  Nopi Üles

 • Ilu Võru 2020

Rahvakulutuuri keskus

 • Lapsed teatrisse projekti raames Rahvusooper Estonias “Figaro pulm”

Ideeviit projektid

 • Edukus, läbi eduka silmade
 • Erinev muusika rikastab
 • Spordist seikluseni
 • Sõbraks meediaga

HARNO

 • Malevasuvi 2020

Võru linna projektid

 • Võru linna malev
 • Kesköökoss 2020
 • Konverents paragrahv

Koostööprojektid

 • Koostöös Võru linnaga
 • KIK projekt “Kalandusalase teadlikkuse tõstmine ja Eesti kalade väliaabitsa kui õpitaristu rajamine Tamula järve kaldale“
 • „Tamula järvele kalastusplatvormi rajamine“ projekti raames toimunud kalastusalased õpitoad 7-17 aastastele noortele,  rahastaja KIK ja Võru linnavalitsus 
 • ANK tava prokejt “Noored enesekindlamaks”
 • ANK nutiprojekt ” Nutikaslutikas”
 • ENTK Noortevaldkonna arenguhüppe programm “Täna huviline, homme tegija” 2019/2020
 • Noortekonverent § –  Nopi Üles konkurss, rahastaja ENTK
 • Piljardi laud ja turniir – Nopi Üles konkurss, rahastaja ENTK
 • ENTK Teeviida konkurss:Avastame vaimset tervist – Elan Õnnelikult – noortele vaimse tervise spetsialistide tutvustamine
 • Lihtne ja kodune toidulaud – noored lapsevanemad õppisid koos juhendajaga valmistama eelarve piires lihtsaid toite
 • Võrumaa õpilasesinduste liidu koduleht
 • Keskkond puhtamaks – puutöötoas valmistati koolidesse sõnumiga taarakastid
 • Sinu jaoks olemas – noored tõstsid ima teadlikkust, kuidas  märgata ja hoolida endast väiksematest
 • Tervislikkuse info noorelt noorele – tervislik toiutumine ja liikumine
 • Erasmus+ EVS “Difference in Value”
 •  ANK projekt “Võru Noortekeskuse tegevuste mitmekesistamine”
 • KIK Kalanduse õpitoad “Võru linna ja valla harrastuskalapüüki toetava taristu rajamine ja kalandusalase teadlikkuse suurendamine” (KORDUB 2017-2019)
 • Vabatahtlikuna tööle!
 • EVS “Colour Your Life”
 • “Klassid külla!”
 • NEET projekt
 • Rahvusvaheline noorsoovahetus “Milk the Cow”
 • ANK projekt “Avame noorte silmad” (matkad, erinevad üritused)
 • ESF hanke teostamise raames 7-11-aastaste laager märtsis 2013
 • ESF hanke teostamine:
 • Meediaring
 • Tööelu tutvustavad tegevused (kohtumised, külastused, praktika)
 • NAF
 • EVS – Euroopa Vabatahtliku Teenistuse 1 projekt “Quartiers en criese..”
 • Võrumaa Noorte Partnerlusseminar 2012
 • Kesköökoss 2012
 • Kodulehekülje arendamine